TRAMITACIÓ ONLINE

Horari de disponibilitat

SUGGERIMENTS:

A la casella de davant del número de NIF/NIE, col·loqueu-hi la lletra D si es tracta de NIF o la lletra E si es tracta de NIE.

 

Si disposeu de la targeta DARDO, introduïu les dades següents i premeu ACCEPTAR.

 - 

Per exemple (D-12345555A)


Si voleu identificar-vos fent servir el Certificat Digital ho podeu fer en aquest enllaç

Renovar la demanda amb PIN

Amb aquesta opció podreu segellar la vostra targeta per Internet en les dates establertes.

Per fer-ho cal en primer lloc que us identifiqueu, completant aquest formulari amb les dades que figuren en el vostre Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO) obtingut en l’anterior renovació o al fer l’alta com a demandant d’ocupació.